Masz pytania? Zadzwoń!
+48 32 302 96 80

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia dla pracowników MSP - 100% refundacji dla mikrofirm, 80% dla małych i średnich. Zostaw kontakt - w ramach KFS przygotujemy nieodpłatnie wniosek do PUP oraz znajdziemy lub zorganizujemy szkolenia odpowiadające potrzebom Twojej firmy.

- pole wymagane

Jakie kursy i uprawnienia są teraz potrzebne w Twojej firmie?
Zorganizujemy je dla Ciebie z dotacji KFS.

Co może być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

icon4

Kursy i szkolenia

ticker
W ramach KFS dofinansowywane jest kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Możliwe jest wybranie praktycznie dowolnej tematyki szkoleń, zgodnie z celem KFS, jakim jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

icon1

Egzaminy i uprawnienia

ticker
Krajowy Fundusz Szkoleniowy finansuje również egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Dzięki temu pracownik lub właściciel firmy po zakończeniu szkolenia może w ramach dotacji sfinansować np. egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia oraz certyfikat w danej dziedzinie.

icon2

Studia podyplomowe

ticker
Koszty studiów podyplomowych refundowane są z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na takich samych zasadach jak pozostałe kursy i szkolenia.

Tematykę studiów wybiera pracownik lub pracodawca. W tym przypadku wybrany kierunek musi być dostępny na jednej z uczelni posiadającej akredytację do prowadzenia studiów (uczelnie państwowe i prywatne).

icon3

Badania lekarskie

ticker
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pokrywają również koszty ewentualnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

KFS finansuje także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Podnieś kwalifikacje swoich pracowników.

Grzegorz Poloczek

Napisz lub zadzwoń

Eksperci ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

telefon 32 302 96 80

Złóż wniosek do KFS.

EkoZysk

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy. Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy.

Wnioski o dotację można wypełnić samodzielnie i złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, lub skorzystać z nieodpłatnej pomocy firmy doradczej AT GROUP SA.

Doradca AT GROUP SA nieodpłatnie przygotuje dla Państwa firmy stosowny wniosek KFS na odpowiednim wzorze do właściwego PUP oraz zorientuje się w terminach naborów.

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji szkoleń, firma AT GROUP SA może przygotować dla Państwa dowolne kursy zawodowe połączone z uzyskaniem uprawnień, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Organizowane przez AT GROUP SA szkolenia są w 100% refundowane z KFS (dla mikro firm i w 80% dla małych i średnich), zgodnie z zasadami Programu Ministerstwa.

Zapraszamy do kontaktu »

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Często zadawane pytania (FAQ):

Jakie firmy mogą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 1 pracownika.
Czy właściciel firmy może przeszkolić samego siebie?
Tak, właściciel firmy może zgłosić samego siebie na szkolenie w ramach KFS.
Czy jednoosobowe działalności gospodarcze mogą uczestniczyć w programie?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany jest do przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gopodarczą, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika.
Czy można w ramach KFS przeszkolić pracowników młodszych niż 45+?
Priorytetem ministra na lata 2014 - 2015 jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. Obecnie wsparcie KFS kierowane jest wyłącznie do tej grupy wiekowej.
Czy jeden pracownik może skorzystać z kilku szkoleń KFS?
Tak. Całość dofinansowania środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może przekroczyć jednak wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Jakie szkolenia i kursy można finansować w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Pracodawca może sfinansować z KFS każde szkolenie, które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu. Przykładowo, szkolenie z obsługi klienta, kursy zawodowe, komputerowe, specjalistyczne itp. Ich dobór zależy od indywidualnych potrzeb firmy.
Czy dotacją objęte są koszty egzaminów i nadania uprawnień?
Tak, z dotacji finansowane są kursy i szkolenia, egzaminy, a nawet badania lekarskie i koszty ubezpieczenia. Można sfinansować również studia podyplomowe.
Jaka jest wysokość refundacji?
100% kosztów dla mikro firmy i 80% dla małych i średnich (nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika)
Co decyduje o przyznaniu dotacji z KFS?
Dobrze wypełniony wniosek i kolejność zgłoszeń. Środki przyznawane są do wyczerpania limitu na dany okres.
Czy wypełnienie wniosku do KFS jest płatne?
Nie, doradca AT GROUP SA bezpłatnie wypełni wniosek do właściwego PUP oraz dobierze odpowiadające potrzebom szkolenia. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na górze strony i czekać na kontakt.

Liczby nie kłamią. Jesteśmy warci zaufania.

Spółki Grupy AT działają na rynku usług consultingowych od ponad 18 lat. Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie pozyskiwania środków dla swoich klientów z różnorodnych źródeł: dotacji z funduszy unijnych, dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, funduszy proinnowacyjnych i ekologicznych. Ponadto, oferujemy m.in. szkolenia, przygotowywanie biznesplanów i studiów wykonalności.

18
lat

Działamy na rynku usług consultingowych od 18 lat. Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie pozyskiwania dotacji.

700 mln
PLN

Pozyskaliśmy ponad 700 milionów złotych dotacji dla swoich klientów.

200 mln
PLN

Tylko dla przedsiębiorców pozyskaliśmy w naszej dotychczasowej działalności ponad 200 milionów złotych.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.atgroupsa.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej rozległej działalności.

Skorzystaj z dotacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kursy, uprawniania, studia podyplomowe - podnieś kwalifikacje swoje i swoich pracowników.

Zapytaj o szkolenia z KFS »
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa polskiego. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o AT GROUP SA